Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Strafzaken

01

okt
2022

In Strafzaken

Door: F.P. Slewe

Innovatiewet Strafvordering (Stb 2022, 276)

On 01, okt 2022 | In Strafzaken | Door: F.P. Slewe

Op 1 oktober 2022 is de zgn. Innovatiewet Strafvordering (hierna: Innovatiewet Sv) in werking getreden.

De Innovatiewet Sv is een onderdeel van het wetgevingsproject nieuw Wetboek van Strafvordering. Met de Innovatiewet Sv kan vooruitlopend op het nieuwe wetboek al ervaring worden opgedaan met enkele voor de strafrechtspraktijk relevante onderwerpen in de vorm van pilots. In het Vierde Boek van het Wetboek van Strafvordering wordt een nieuw Titel X opgenomen, waarin deze onderwerpen uitvoerig worden geregeld.

Lees verder…

03

jan
2022

In Strafzaken

Door: F.P. Slewe

Wet ‘versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit’

On 03, jan 2022 | In Strafzaken | Door: F.P. Slewe

Op 1 januari 2022 is de Wet ‘versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit’ in werking treden (Stb. 2021, 544). Volgens de wetgever dient deze wet tot versterking van de strafrechtelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit. Het gaat daarbij met name om de bestrijding van de illegale drugsindustrie, de daarmee gepaard gaande witgewassen winsten, gevaren als drugslabs in woonwijken, het dumpen van giftig chemisch afval in de natuur en de bedreiging van lokale bestuurders en andere overheidsdienaren.
Lees verder…

03

jan
2022

In Strafzaken

Door: F.P. Slewe

Wet ‘strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel’ in werking getreden

On 03, jan 2022 | In Strafzaken | Door: F.P. Slewe

Op 1 januari 2022 is de Wet ‘strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel’ in werking getreden (Stb. 2021, 467).

De nieuwe wet strekt tot strafbaarstelling van degene die seksuele handelingen verricht met een sekswerker terwijl hij of zij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de sekswerker daartoe is gedwongen of bewogen, dat wil zeggen een slachtoffer van mensenhandel is (art. 273g Sr).
Lees verder…

09

mrt
2020

In Strafzaken

Door: M. Berndsen

Mag de politie mijn smartphone uitlezen?

On 09, mrt 2020 | In Strafzaken | Door: M. Berndsen

“Bij mijn aanhouding heeft de politie mijn smartphone in beslag genomen. Nu wil de politie toegang tot mijn smartphone om deze te doorzoeken of uit te lezen. Mag dat zomaar?”

Dit is een vraag die vaak aan ons gesteld wordt, niet alleen in cybercrimezaken. In allerlei strafzaken komt het voor dat de recherche toegang wil tot de smartphone om daarin te zoeken naar foto’s, contacten, locatiegegevens, Whatsappberichten, sms’jes et cetera. In het kader van het onderzoek is de politie bevoegd een smartphone in beslag te nemen. Omdat de inhoud van moderne telefoons meestal versleuteld is, kan de politie de smartphone vaak niet zomaar ontgrendelen.

Lees verder…

Tags | , , , ,

11

okt
2019

In Juridisch advies
Strafzaken
Veelgestelde vragen

Door: K. Canatan

Hoe gaat een verhoor bij de politie?

On 11, okt 2019 | In Juridisch advies, Strafzaken, Veelgestelde vragen | Door: K. Canatan

Als u wordt verhoord door de politie dan heeft dat uiteraard een reden. Dat kan zijn omdat u als getuige bent aangemerkt, maar ook als verdachte. Dit blog gaat over hoe een verhoor bij de politie verloopt. In de meeste gevallen ontvangt u voorafgaand aan het verhoor een brief met een uitnodiging voor het verhoor. Soms staat daar ook in waarvan u wordt verdacht en of de politie van plan is om u aan te houden. Het kan ook zijn dat u verhoord wordt nadat u al door de politie bent aangehouden.

Lees verder…

Call Now Button