Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Juridisch advies

11

okt
2019

In Juridisch advies
Strafzaken
Veelgestelde vragen

Door - K. Canatan

Hoe gaat een verhoor bij de politie?

On 11, okt 2019 | In Juridisch advies, Strafzaken, Veelgestelde vragen | Door - K. Canatan

Als u wordt verhoord door de politie dan heeft dat uiteraard een reden. Dat kan zijn omdat u als getuige bent aangemerkt, maar ook als verdachte. Dit blog gaat over hoe een verhoor bij de politie verloopt. In de meeste gevallen ontvangt u voorafgaand aan het verhoor een brief met een uitnodiging voor het verhoor. Soms staat daar ook in waarvan u wordt verdacht en of de politie van plan is om u aan te houden. Het kan ook zijn dat u verhoord wordt nadat u al door de politie bent aangehouden.

Aan het begin van het verhoor zal de politie uw personalia doornemen, u wijzen op uw rechten (zie hieronder) en meedelen waarvan u wordt verdacht. Vaak bestaat een verhoor uit twee onderdelen, namelijk een ‘sociaal verhoor’ en een ‘zaakgericht verhoor’. Het sociale verhoor gaat over uw persoonlijke omstandigheden zoals uw relatie, woning, werk, inkomen etc. De belangrijkste reden daarvoor is zodat de officier van justitie en/of de rechter daar rekening mee kunnen houden. Het zaakgerichte verhoor ziet op de verdenking zelf. Zowel bij het sociale verhoor als het zaakgerichte verhoor kunnen vragen onschuldig lijken, maar de antwoorden kunnen u mogelijk toch belasten. Zo kan het alleen al noemen van uw telefoonnummer er bijvoorbeeld toe leiden dat de politie (sms/Whatsapp-gesprekken) aan u koppelt. Een zaakgericht verhoor heeft vaak een bepaalde opbouw. Daarbij worden de vragen zo gesteld dat eerdere antwoorden u later in het verhoor in problemen kunnen brengen. De politie heeft namelijk al onderzoek gedaan voordat u verhoord wordt en daarmee kunt u dan geconfronteerd worden. Zo kunt u soms betrapt worden op een leugen, omdat u niet weet wat de politie al weet. Stel bijvoorbeeld dat u ontkent dat u ergens geweest bent op een bepaalde dag, maar de politie heeft camerabeelden waarop u te zien bent, dan kan zich dat tegen u keren. Aantoonbare leugens kunnen in een strafzaak als bewijs tegen u worden gebruikt.
 
Nu is het niet zo dat u moet verklaren, u heeft als verdachte namelijk het recht om te zwijgen (het zwijgrecht). En, niet onbelangrijk, u heeft het recht op bijstand van een advocaat bij het verhoor (verhoorbijstand). U mag voorafgaand aan het verhoor overleggen met de advocaat, hij of zij zal u daarbij adviseren (consulatiebijstand). De advocaat mag daarbij aan het begin en eind van het verhoor opmerkingen maken en ook vragen aan u stellen. Tijdens het verhoor mag de advocaat er ook op wijzen dat u bepaalde vragen niet begrijpt. De advocaat waakt ervoor dat u niet teveel onder druk wordt gezet om niet in vrijheid te verklaren (pressieverbod). U heeft ook het recht op minstens één time-out om tussentijds met uw advocaat te overleggen. Meestal wordt dat vaker toegestaan. De advocaat zal er ook op letten dat uw verklaring goed op papier komt. Daarnaast biedt Europese rechtspraak de advocaat nog meer mogelijkheden om de verdachte bij te staan tijdens het verhoor. Bijvoorbeeld als de verdachte wil zwijgen, maar zich toch laat verleiden te gaan verklaren. De advocaat kan dan opnieuw adviseren te zwijgen. Waar de grenzen precies liggen, moet in de toekomst duidelijk worden.

De advocaat mag het verhoor alleen niet verstoren. Mocht dat tot een conflict leiden met de verhorend ambtenaren dan kan de advocaat het verhoor uitgezet worden. Het verhoor mag dan niet verder gaan, tenzij u u afstand doet van het recht op verhoorbijstand of als u akkoord gaat met bijstand van een andere advocaat.
 
Heeft u een brief ontvangen om door de politie te worden gehoord en wenst u bijstand van een advocaat, neemt u dan contact met ons op (020-6383606) voor een afspraak met één van onze advocaten.
 

Kies uw specialist:

4/5 - (9 stemmen)

Call Now Button