Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Uurtarief

De meest overzichtelijke mogelijkheid is het betalen van uw advocaat op basis van zijn of haar uurtarief. U ontvangt dan een factuur voor de tijd die de advocaat voor u gewerkt heeft vermenigvuldigd met het afgesproken uurtarief en vermeerderd met de BTW. Uw advocaat zal u meedelen wat het uurtarief is.

 

Voorbeeldberekening

Stel: uw advocaat heeft in uw zaak 10 uur gewerkt en hanteert een uurtarief van EUR 200,-.

Berekening: 10 uur x EUR 200,- = EUR 2.000,- + 21% BTW (EUR 420,-) = EUR 2.420,-

U ontvangt in dit voorbeeld dan een totale factuur van EUR 2.420,-.

 

Afhankelijk van het soort zaak ontvangt u een tussentijdse declaratie en/of een einddeclaratie. Meestal vragen we u ook om een voorschot te storten. Dat kan per bankoverschrijving of, als dat niet mogelijk is, ook contant. Dan ontvangt u van ons een kwitantie.

 

Alle werkzaamheden die wij verrichten worden verwerkt in onze urenspecificaties. Wij zenden altijd een urenspecificatie mee met onze facturen als wij u op uurtarief bijstaan. Urenspecificaties zijn op verzoek ook tussentijds op te vragen.

 

Schadevergoeding na vrijspraak

Als u wordt vrijgesproken van alle feiten (of een vergelijkbare uitspraak) dan kan uw advocaat aan de rechter vragen om de kosten die u heeft gemaakt te vergoeden. Als de rechter dat redelijk en billijk vindt, zal dat worden toegewezen. Dat is dus geen absoluut recht en de vergoeding kan ook lager uitvallen dan de daadwerkelijk gemaakte kosten. Onze advocaten kunnen u hierover informeren.

Call Now Button