Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Procedures bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM)

Wanneer de beslissing van de hoogste Nederlandse rechter (meestal de Hoge Raad) onherroepelijk is geworden kan soms nog over de Nederlandse procedure of de veroordeling worden geklaagd bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. De klacht moet binnen vier maanden na de veroordeling van de hoogste Nederlandse rechter worden ingediend. Er kan alleen worden geklaagd over schending van de rechten genoemd in het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM) en de daarbij behorende Protocollen. Bovendien is vereist dat deze klacht ook in de Nederlandse procedure onder de aandacht van de rechter is gebracht.

 

Ons kantoor heeft op dit terrein een respectabele staat van dienst. Zie bijvoorbeeld de schendingen door de Nederlandse Staat van het aanwezigheidsrecht en het recht op vrije advocatenkeuze, schending van de onschuldspresumptie en het recht om getuigen te ondervragen.

 

Kies uw specialist:

  • Michael Berndsen
  • Call Now Button