Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

WOTS-procedure

De Wet Overdracht Tenuitvoerlegging Strafvonnissen (WOTS) regelt de procedure voor Nederlandse onderdanen (of soms van in Nederland gewortelde personen) om een in het buitenland opgelegde straf in Nederland uit te zitten. Deze langdurige procedure begint met een aanvraag in het land waar de straf is opgelegd. Pas als die aanvraag in Nederland in behandeling is genomen kan een advocaat iets voor u betekenen. Dat is in eerste instantie slechts het verkrijgen van informatie, tenzij de persoon om wie het gaat een ander als contactpersoon heeft opgegeven aan de Nederlandse ambassade of consul. Na de overdracht naar Nederland wordt soms de zogenaamde omzettingsprocedure gevolgd. Dat betekent dat de Nederlandse rechter de straf naar Nederlandse maatstaven gaat omzetten, maar rekening houdend met internationale gevoeligheden. Bij de omzettingsprocedure heeft u recht op rechtsbijstand van een advocaat. Bij Meijers Canatan Advocaten hebben wij veel ervaring met deze WOTS-procedures.

 

De Nederlandse overheid heeft een brochure uitgebracht met relevante informatie voor gedetineerden in het buitenland. Hieronder kunt u de brochure vinden:

Gearresteerd in het buitenland

 

Kies uw specialist:

Call Now Button