Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Internationaal Strafrecht

Strafbare feiten worden steeds vaker in internationaal verband gepleegd. Opsporing door politie en justitie vindt in toenemende mate plaats door samenwerking tussen de opsporingsdiensten van verschillende landen. Dat betekent dat de strafrechtadvocaat steeds meer geconfronteerd wordt met bewijsmateriaal dat in een ander land is verkregen, Nederlandse verdachten die in het buitenland worden berecht, Europese en internationale aanhoudingsbevelen en allerlei andere gevolgen van deze toenemende internationalisering. De Nederlandse opsporingsdiensten verlenen vaak bijstand aan buitenlandse onderzoeken. Dat betekent dat uit het buitenland veelvuldig verzoeken aan Nederlandse gespecialiseerde advocaten gesteld worden omtrent de rechtmatigheid van de Nederlandse medewerking.

 

Advocaten van ons kantoor zijn in hoge mate gespecialiseerd in het verlenen van rechtsbijstand waar internationale aspecten aan de orde komen. Wij beschikken ook over een uitgebreid netwerk van gespecialiseerde strafrechtadvocaten over de hele wereld. Zo is het kantoor aangesloten bij de European Criminal Bar Assocation en wordt ons kantoor regelmatig om advies gevraagd door buitenlandse advocaten, cliënten en instellingen. Verder beschikt het kantoor ook nog over bijzondere expertise op het gebied van uitlevering en overlevering.

 

Kies uw specialist:

Call Now Button