Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Strafrecht (algemeen)

De strafrechtadvocaten van Meijers Canatan Advocaten richten zich volledig op de nationale en internationale strafpraktijk. Naast de algemene strafpraktijk wordt in het bijzonder de cassatiepraktijk en de internationale praktijk op hoog niveau beoefend. Het kantoor behandelt veel zogenoemde megazaken. Daaronder vallen bijvoorbeeld: moord– en doodslag, criminele organisaties, fraude, zedenzaken, ontvoering en gijzeling, skimming, geweld, vrouwen- en mensenhandel. Onze advocaten beschikken over de nodige ervaring met publicitair gevoelige zaken.

 

Waar nodig wordt samengewerkt met andere (buitenlandse) advocaten of worden deskundigen ingeschakeld. Ook de juridisch-theoretische achtergrond krijgt veel aandacht. Daarnaast zijn de advocaten actief in diverse nationale en internationale verenigingen zoals de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten en de European Criminal Bar Association. Tot de clientèle behoren niet alleen burgers die in aanraking komen met het strafrecht, maar ook bedrijven en instellingen. Cliënten kunnen worden bediend in de Nederlandse, Engelse, Franse, Duitse, Spaanse en Hebreeuwse taal.

 

Binnen het strafrecht beoefenen wij in het bijzonder nog de volgende specialismen: Internationaal Strafrecht, EHRM-procedures, Ontneming, Cassatie en Jeugdstrafrecht. Daarnaast kunt u nog bij ons terecht voor bijstand in VOG-procedures.

 

Onze advocaten kunnen u in heel Nederland bijstaan. Wij procederen bij de Rechtbanken in Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Arnhem, Assen, Breda , Dordrecht, Den Haag, Groningen, Haarlem, 's-Hertogenbosch, Leeuwarden, Lelystad, Maastricht, Middelburg, Roermond, Rotterdam, Utrecht, Zutphen en Zwolle, de Gerechtshoven in Amsterdam, Arnhem, Den Haag, 's-Hertogenbosch en Leeuwarden en de Hoge Raad der Nederlanden in Den Haag.

 

 

Kies uw specialist:

 

Call Now Button