Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Criminele organisaties

Deelneming aan een criminele organisatie is het deelnemen aan een misdadige organisatie of een verboden rechtspersoon. De organisatie heeft als oogmerk het plegen van misdrijven. Als u of iemand in uw omgeving verdacht wordt van deelneming aan een criminele organisatie is het belangrijk om een deskundige advocaat in te schakelen. De advocaten van ons kantoor hebben veel ervaring met de behandeling van strafzaken, waaronder ook met zaken betreffende deelneming aan een criminele organisatie. Neem contact met ons op voor bijstand en advies.


Deelneming aan een criminele organisatie is strafbaar gesteld in art. 140 Wetboek van Strafrecht. De wettekst vindt u hieronder:

 

Artikel 140
Deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.

 

Straf voor deelneming aan een criminele organisatie

Veel mensen vragen zich af welke straf iemand kan verwachten voor deelneming aan een criminele organisatie, maar die vraag is eigenlijk nooit zomaar te beantwoorden. Strafoplegging is maatwerk. De rechter kijkt in geval van een veroordeling naar allerlei factoren, zoals bijvoorbeeld de omstandigheden waaronder het feit begaan is, de persoon van de verdachte, het strafmaximum en uitspraken in vergelijkbare zaken. De advocaten van ons kantoor kunnen een reële inschatting maken van een mogelijke straf, ook al is het uiteindelijk aan de rechter om de beslissing te nemen.

 

 

Onze advocaten kunnen u in heel Nederland bijstaan. Wij procederen bij de Rechtbanken in Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Arnhem, Assen, Breda , Dordrecht, Den Haag, Groningen, Haarlem, 's-Hertogenbosch, Leeuwarden, Lelystad, Maastricht, Middelburg, Roermond, Rotterdam, Utrecht, Zutphen en Zwolle, de Gerechtshoven in Amsterdam, Arnhem, Den Haag, 's-Hertogenbosch en Leeuwarden en de Hoge Raad der Nederlanden in Den Haag.

 

Kies uw specialist:

 

Call Now Button