Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Fraude

In het strafrecht is sprake van fraude wanneer zaken anders worden voorgesteld dan zij in werkelijkheid zijn. Vormen van fraude zijn:

– belastingfraude
– flessentrekkerij (eetpiraterij, zwarttanken)
– computer- en internetfraude (cybercrime)
– faillissementsfraude
– hypotheekfraude
– identiteitsfraude
– uitkeringsfraude
– valsheid in geschrifte
– verzekeringsfraude

 

Wanneer kan er sprake zijn van fraude?

Vereist is dat u opzettelijk een misleidende voorstelling van zaken heeft gegeven. Daarnaast moet het uw bedoeling geweest zijn economisch voordeel te behalen. Ten slotte moet er sprake zijn van onrechtmatig of onwettig handelen. Als aan deze voorwaarden voldaan is zal er in het algemeen sprake zijn van fraude. Wanneer er gebruik gemaakt wordt van valse documenten neemt de verdenking de vorm aan van valsheid in geschrifte aan. Wanneer er op een andere manier een valse voorstelling van zaken wordt gegeven (bijvoorbeeld door leugens) kan er sprake zijn van oplichting.

 

Welke straffen staan op fraude?

De maximumstraffen op fraude variëren van 4 jaar voor oplichting tot 6 jaar voor valsheid in geschrifte. Daarnaast kunnen nog aanzienlijke geldboetes opgelegd worden. Dit zijn maximumstraffen. Afhankelijk van de ernst van de fraude en uw persoonlijke omstandigheden kan de rechter ook een veel lagere straf opleggen. Naast of in plaats van gevangenisstraf kan de rechter ook een taakstraf of alleen een boete opleggen.

 

Gespecialiseerde verdediging

Meijers Canatan Advocaten biedt al tientallen jaren gespecialiseerde rechtsbijstand in fraudezaken. Daarbij gaat het onder andere om:

– rechtsbijstand bij verhoren
– onderhandelen met het Openbaar Ministerie over de wijze van afdoening (indien mogelijk door middel van een sepot, al dan niet onder voorwaarden)
– rechtsbijstand ter terechtzitting in eerste aanleg, hoger beroep en (zo nodig) cassatie

Advocaten van ons kantoor traden op in veel van de belangrijkste fraudezaken, zoals de Clickfondszaak, de Bouwfraudezaak en Klimop ( Bouwfonds ) zaak. Ook verlenen wij rechtsbijstand wanneer u de gevolgen van een fraudeonderzoek ondervindt, zoals problemen bij het verkrijgen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en een eventuele ontnemingsprocedure.

 

Onze advocaten kunnen u in heel Nederland bijstaan. Wij procederen bij de Rechtbanken in Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Arnhem, Assen, Breda , Dordrecht, Den Haag, Groningen, Haarlem, 's-Hertogenbosch, Leeuwarden, Lelystad, Maastricht, Middelburg, Roermond, Rotterdam, Utrecht, Zutphen en Zwolle, de Gerechtshoven in Amsterdam, Arnhem, Den Haag, 's-Hertogenbosch en Leeuwarden en de Hoge Raad der Nederlanden in Den Haag.

 

Kies uw specialist:

Call Now Button