Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Strafzaken

03

jan
2022

In Strafzaken

Door - F.P. Slewe

Wet ‘strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel’ in werking getreden

On 03, jan 2022 | In Strafzaken | Door - F.P. Slewe

Op 1 januari 2022 is de Wet ‘strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel’ in werking getreden (Stb. 2021, 467).

De nieuwe wet strekt tot strafbaarstelling van degene die seksuele handelingen verricht met een sekswerker terwijl hij of zij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de sekswerker daartoe is gedwongen of bewogen, dat wil zeggen een slachtoffer van mensenhandel is (art. 273g Sr).

De maximum gevangenisstraf voor dit nieuwe delict is 4 jaar. Indien de sekswerker jonger is dan 18 jaar dan is de maximum gevangenisstraf 6 jaar.

De nieuwe strafbepaling staat in het kader van de strijd tegen gedwongen prostitutie en mensenhandel. Volgens de wetgever vormt mensenhandel een ernstige inbreuk op de menselijke waardigheid en integriteit en levert dus een schending van mensenrechten op.

De wetgever beoogt met de nieuwe strafbepaling een nieuwe drempel op te werpen tegen uitbuiting en dwang in de prostitutie. Volgens de wetgever draagt de prostituant (of klant), die weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat een sekswerker slachtoffer is van mensenhandel en desondanks gebruik maakt van diens seksuele diensten, immers bij aan de instandhouding van een netwerk van uitbuiting en mensenhandel.

Van ‘weten’ dat iemand slachtoffer van mensenhandel is, is bijvoorbeeld sprake als de klant zelf betrokken is bij de mensenhandel of op andere wijze daarvan expliciet op de hoogte is. In de meeste gevallen zal de klant die expliciete kennis waarschijnlijk niet hebben, maar kan wel sprake zijn van andere factoren op grond waarvan de klant moet begrijpen dat hij te maken heeft met een slachtoffer van mensenhandel. In de nieuwe wettelijke bepaling wordt dit tot uitdrukking gebracht met de term ‘redelijk vermoeden’. De wetgever is van mening dat degene die gebruik maakt van de seksuele diensten van een slachtoffer van mensenhandel, strafbaar moet zijn indien hij ondanks voor de gemiddelde mens kennelijke signalen die op dat slachtofferschap duiden, niet afziet van het gebruik maken van die diensten.

Bij de eventuele vervolging van de klant zal veelal de vraag rijzen of deze redelijkerwijs had moeten vermoeden dat hij seksuele handelingen verrichtte met een slachtoffer van mensenhandel. Daarbij is van groot belang welke signalen van slachtofferschap aanwezig waren. Deze signalen moeten duidelijk genoeg zijn om voor een ieder tot de gevolgtrekking te kunnen komen dat er sprake is van het aanbieden van seksuele diensten voortkomend uit slachtofferschap van mensenhandel. De wetgever denkt daarbij aan signalen die betrekking hebben:

  • op het slachtoffer zelf. Hierbij valt te denken aan uiterlijke signalen die duiden op (ernstige) mishandeling, bijvoorbeeld blauwe plekken of striemen, of aan gedragskenmerken, zoals uitingen van angst, afkeer of verdriet;
  • op de omgeving waarin de seksuele diensten worden aangeboden. Hierbij valt te denken aan onder andere een achteraf en aan het normale zicht onttrokken woonsituaties, zoals bijvoorbeeld garageboxen, ruimtes op verlaten industrieterreinen, of niet permanent bewoonde vakantie- of woonhuizen;
  • of op de wijze waarop klanten in contact worden gebracht met het slachtoffer in kwestie. Hierbij kan gedacht worden aan de klant die via een louche kanaal hoort dat hij ergens seksuele diensten kan afnemen, bijvoorbeeld via ‘recensiewebsites’ waar de diensten van sekswerkers besproken worden, of de klant die via een schakel van vage tussenpersonen naar een sekswerker wordt geleid. Een duidelijk signaal van mensenhandel is aanwezig indien de sekswerker onder dwang of met geweld aan de klant wordt gepresenteerd.

Indien één of meerdere van deze signalen aanwezig zijn, moet de klant weten of redelijkerwijs vermoeden dat degene die de seksuele diensten aanbiedt het slachtoffer van mensenhandel is. Met de hierboven genoemde signalen wordt echter geen uitputtende lijst gegeven van de gevallen waarin sprake kan zijn van het genoemde redelijk vermoeden.

 

 

 

 

5/5 - (1 stemmen)

Call Now Button