Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Strafzaken - Deel 3

21

feb
2016

In Strafzaken

Door: M. Berndsen

Dna-match maakt nog geen dader*

On 21, feb 2016 | In Strafzaken | Door: M. Berndsen

Als iemands dna op het heft van een moordwapen zit, is de stap naar een veroordeling snel gemaakt. Ook dna-sporen op de plaats delict vormen soms het doorslaggevende bewijs. Uit recent onderzoek blijkt echter dat zulk dna zomaar van een onschuldige derde kan zijn. Dit roept de vraag op wat nu precies de waarde van een dna-match is.

Lees verder…

Tags | , , , , ,

30

dec
2015

In Strafzaken

Door: F.P. Slewe

De Wet van 25 november 2015 tot langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking (Staatsblad 2015, 460)

On 30, dec 2015 | In Strafzaken | Door: F.P. Slewe

De Wet van 25 november 2015 tot langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking is onlangs in het Staatsblad verschenen (Staatsblad 2015, 460). Het streven is om de wet op 1 juli 2016 in werking te laten treden. In deze wet wordt onder meer de gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel geïntroduceerd.

Lees verder…

27

dec
2015

In Strafzaken

Door: F.P. Slewe

Wetsvoorstel Computercriminaliteit III

On 27, dec 2015 | In Strafzaken | Door: F.P. Slewe

Op 22 december 2015 is het wetsvoorstel Computercriminaliteit III bij de Tweede Kamer ingediend. Dit wetsvoorstel beoogt het juridische instrumentarium voor de opsporing en vervolging van computercriminaliteit te versterken.

Lees verder…

01

dec
2015

In Strafzaken

Door: F.P. Slewe

Antiterrorismewetgeving naar Tweede Kamer

On 01, dec 2015 | In Strafzaken | Door: F.P. Slewe

Het kabinet heeft op voorstel van de minister van Veiligheid en Justitie en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten vier wetsvoorstellen uit het actieprogramma “Integrale aanpak jihadisme” bij de Tweede Kamer in te dienen. Dit programma heeft tot doel het beschermen van de democratische rechtsstaat, bestrijden en verzwakken van de jihadistische beweging in Nederland, en het wegnemen van de voedingsbodem voor radicalisering. Dit programma bevat zowel preventieve als repressieve maatregelen. Voor de regering zijn beide van groot belang.

Lees verder…

04

feb
2015

In Actualiteiten
Juridisch advies
Strafzaken

Door: K. Canatan

Growshop strafbaar

On 04, feb 2015 | In Actualiteiten, Juridisch advies, Strafzaken | Door: K. Canatan

Per 1 maart 2015 treedt een wijziging van de Opiumwet in werking waardoor het in principe strafbaar wordt om een growshop te exploiteren. Er komt een nieuwe bepaling (art. 11a) die het faciliteren van illegale hennepteelt strafbaar maakt. Hieronder de tekst van het nieuwe wetsartikel:

 

Art. 11a Opiumwet
Hij die stoffen of voorwerpen bereidt, bewerkt, verwerkt, te koop
aanbiedt, verkoopt, aflevert, verstrekt, vervoert, vervaardigt of voor-
handen heeft dan wel vervoermiddelen, ruimten, gelden of andere
betaalmiddelen voorhanden heeft of gegevens voorhanden heeft,
waarvan hij weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat zij bestemd
zijn tot het plegen van een van de in artikel 11, derde en vijfde lid,
strafbaar gestelde feiten, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten
hoogste drie jaar of geldboete van de vijfde categorie.

Lees verder…