Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Strafzaken

24

apr
2016

In Strafzaken

Door - F.P. Slewe

Strafbaarstelling acquisitiefraude

On 24, apr 2016 | In Strafzaken | Door - F.P. Slewe

Op 6 april 2016 is de Wet van 29 maart 2016 tot onder meer wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de strafbaarstelling van acquisitiefraude in het Staatsblad verschenen (Staatsblad 2016,133).

Bij acquisitiefraude gaat het om misleidende handelspraktijken tussen organisaties, waarbij bepaalde verkooptechnieken worden gebruikt gericht op het winnen van vertrouwen en het wekken van verwachtingen teneinde de ander te bewegen tot het aangaan van een overeenkomst, waarbij de tegenprestatie niet of nauwelijks naar behoren wordt geleverd. Gedacht moet worden aan spooknota’s, valse facturen en telefonische fraude.

Volgens de wetgever draait het niet enkel om het verwerven van opdrachten, maar ook om het uitlokken van onverschuldigde betalingen. De wetgever beschouwt acquisitiefraude als een specifieke vorm van financieel-economisch criminaliteit, waarbij op geraffineerde wijze misbruik wordt gemaakt van het vertrouwen in het handelsverkeer met als doel bevoordeling ten koste van een ander.

Op grond daarvan introduceert de wet van 29 maart 2016 een nieuw artikel 326d in het Wetboek van Strafrecht. In dit artikel wordt geregeld dat hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, enige bedrieglijke handeling pleegt tot misleiding teneinde een ander die handelt in de uitoefening van een beroep, bedrijf of organisatie te bewegen tot het doen van een betaling, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Volgens de wetgever is door een relatief algemene formulering het artikel tegen meerdere vormen van acquisitiefraude inzetbaar en daardoor meer toekomstbestendig.