Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Strafzaken - Deel 4

03

nov
2013

In Strafzaken

Door: F.P. Slewe

Recht op vertolking en vertaling in strafprocedures

On 03, nov 2013 | In Strafzaken | Door: F.P. Slewe

Op 1 oktober 2013 is in werking getreden de wet van 28 februari 2013 tot implementatie van richtlijn nr. 2010/64/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende het recht op vertolking en vertaling in strafprocedures (PbEU L 280) (Staatsblad 2013, 85).

De onderhavige richtlijn bevat minimumregels met betrekking tot vertolking en vertaling in strafprocedures.

Read more…

02

nov
2013

In Strafzaken

Door: F.P. Slewe

Toezichtmaatregelen als alternatief voor voorlopige hechtenis

On 02, nov 2013 | In Strafzaken | Door: F.P. Slewe

Op 1 november 2013 is in werking getreden de wet van 5 juni 2013 tot implementatie van het kaderbesluit 2009/829/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2009 inzake de toepassing, tussen de lidstaten van de Europese Unie, van het beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen inzake toezichtmaatregelen als alternatief voor voorlopige hechtenis (Staatsblad 2013, 250).

Read more…

02

okt
2013

In Strafzaken

Door: F.P. Slewe

De wet herziening ten nadele

On 02, okt 2013 | In Strafzaken | Door: F.P. Slewe

Op 1 oktober 2013 is de wet herziening ten nadele (Staatsblad 2013, 138) in werking getreden.

Read more…

30

jun
2013

In Strafzaken

Door: F.P. Slewe

Bewijsverkrijgingsbevel

On 30, jun 2013 | In Strafzaken | Door: F.P. Slewe

Op 1 juli 2013 treedt de Wet van 13 december 2012 van het kaderbesluit nr. 2008/978/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 18 december 2008 betreffende het Europees bewijsverkrijgingsbevel ter verkrijging van voorwerpen, documenten en gegevens voor gebruik in strafprocedures (PbEU L 350) in werking (Staatsblad 2013, 10).

Het doel van het Europees bewijsverkrijgingsbevel is de samenwerking tussen de lidstaten van de Europese Unie te vergemakkelijken en te versnellen op het terrein van het vergaren en overdragen van voorwerpen, documenten of gegevens die kunnen dienen tot bewijs in een strafzaak. Wanneer in de loop van een opsporingsonderzoek blijkt dat zich in een andere lidstaat bewijsmateriaal bevindt, is de medewerking van die andere lidstaat vereist om over de voorwerpen of gegevens te kunnen beschikken.

01

apr
2013

In Strafzaken

Door: F.P. Slewe

Aanpassing regeling vervolgingsverjaring

On 01, apr 2013 | In Strafzaken | Door: F.P. Slewe

Op 1 april 2013 is de Wet van 15 november 2012 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de aanpassing van de regeling van de vervolgingsverjaring in werking getreden (Staatsblad 2012, 572).

Read more…