Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Actualiteiten

04

feb
2015

In Actualiteiten
Juridisch advies
Strafzaken

Door - K. Canatan

Growshop strafbaar

On 04, feb 2015 | In Actualiteiten, Juridisch advies, Strafzaken | Door - K. Canatan

Per 1 maart 2015 treedt een wijziging van de Opiumwet in werking waardoor het in principe strafbaar wordt om een growshop te exploiteren. Er komt een nieuwe bepaling (art. 11a) die het faciliteren van illegale hennepteelt strafbaar maakt. Hieronder de tekst van het nieuwe wetsartikel:

 

Art. 11a Opiumwet
Hij die stoffen of voorwerpen bereidt, bewerkt, verwerkt, te koop
aanbiedt, verkoopt, aflevert, verstrekt, vervoert, vervaardigt of voor-
handen heeft dan wel vervoermiddelen, ruimten, gelden of andere
betaalmiddelen voorhanden heeft of gegevens voorhanden heeft,
waarvan hij weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat zij bestemd
zijn tot het plegen van een van de in artikel 11, derde en vijfde lid,
strafbaar gestelde feiten, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten
hoogste drie jaar of geldboete van de vijfde categorie.

 

In gewoon Nederlands komt dit er voor growshops – kort gezegd – op neer dat het aanbieden of verkopen van voorwerpen bedoeld voor beroeps- of bedrijfsmatige hennepteelt niet langer is toegestaan. Ook als het niet gaat om het mogelijk maken van professionele teelt, maar om de teelt van 500 gram hennep, 200 hennepplanten of 500 eenheden softdrugs, dan valt dit onder de nieuwe strafbepaling. De wet maakt het ook mogelijk om verdachten op verdenking van overtreding van dit wetsartikel in voorlopige hechtenis te nemen, dat geldt dus ook voor growshopeigenaars en hun personeel.

 

Moeten alle growshops nu sluiten? Dat lijkt er wel op, al is het dus niet strafbaar als het gaat om het faciliteren van thuisteelt. Weliswaar zal het openbaar ministerie moeten bewijzen dat het gaat om het faciliteren van professionele teelt, maar de gevolgen kunnen voor growshops al zeer ingrijpend zijn. Immers dat zal pas na een (vaak lange) strafprocedure blijken, terwijl daarvoor doorzoekingen, inbeslagnemingen en aanhoudingen kunnen hebben plaatsgevonden. Tegen de tijd dat een growshop of de eigenaar dan mogelijk is vrijgesproken is de schade vaak al onherstelbaar. De strafbaarstelling is overigens niet alleen bedoeld voor growshops.

 

Bent u growshopeigenaar en vreest u de gevolgen van de nieuwe wetgeving, neem dan gerust contact op met ons kantoor voor advies (020-6383606). Met een goed plan van aanpak kunt u mogelijk strafrechtelijk ingrijpen voorkomen.

4.9/5 - (7 stemmen)