Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Strafzaken - Deel 2

06

okt
2018

In Strafzaken

Door: F.P. Slewe

Wet bronbescherming in strafzaken

On 06, okt 2018 | In Strafzaken | Door: F.P. Slewe

Op 1 oktober 2018 is de wet bronbescherming in strafzaken (Staatsblad 2018, 264) in werking getreden. Deze wet kent aan journalisten en publicisten een beperkt verschoningsrecht toe. Voorts verbindt de wet striktere regels aan het toepassen van dwangmiddelen tegen journalisten en publicisten in een strafrechtelijk onderzoek.
Lees verder…

17

dec
2017

In Strafzaken

Door: F.P. Slewe

De gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel

On 17, dec 2017 | In Strafzaken | Door: F.P. Slewe

Op 1 januari 2017 trad het eerste onderdeel van de Wet van 25 november 2015 tot langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking in werking (Staatsblad 2015, 460). Op 1 januari 2018 treedt het tweede onderdeel in werking. Het tweede onderdeel van de wet introduceert de zgn. maatregel gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende (GVM). De wet maakt het mogelijk dat zedendelinquenten, zware geweldsdelinquenten en voormalig terbeschikkinggestelden na hun terugkeer in de samenleving langer onder intensief toezicht komen te staan en dat hun resocialisatie aan voorwaarden is gebonden. Een bepaalde categorie delinquenten met een hoog risiconiveau op recidive zal hierdoor langdurig of zelfs levenslang onder toezicht kunnen blijven staan.

Lees verder…

04

dec
2016

In Strafzaken

Door: F.P. Slewe

Wet digitale processtukken Strafvordering (Stbl. 2016, 90)

On 04, dec 2016 | In Strafzaken | Door: F.P. Slewe

Op 1 december 2016 is de Wet digitale processtukken Strafvordering (Stb. 2016, 90) in werking getreden.

Deze nieuwe wet maakt het mogelijk het gebruik van digitale processtukken te faciliteren en te kanaliseren. Het bevat daartoe een drietal regelingen:

  1. een regeling voor de integriteit van processtukken in elektronische vorm;
  2. een regeling voor het elektronisch ondertekenen van processtukken;
  3. een regeling voor het langs elektronische weg doen van aangifte, indienen van verzoeken, schrifturen, klaagschriften, instellen van rechtsmiddelen en kennisneming van processtukken.

Lees verder…

01

mei
2016

In Strafzaken

Door: F.P. Slewe

Wet tot herziening strafbaarstelling faillissementsfraude

On 01, mei 2016 | In Strafzaken | Door: F.P. Slewe

Op 25 april jl. is de Wet van 8 april 2016 tot herziening strafbaarstelling faillissementsfraude in het Staatsblad verschenen (Stbl. 2016, 154). De nieuwe wet strekt tot verbetering van de wettelijke mogelijkheden om strafrechtelijk op te treden tegen faillissementsfraude. Lees verder…

24

apr
2016

In Strafzaken

Door: F.P. Slewe

Strafbaarstelling acquisitiefraude

On 24, apr 2016 | In Strafzaken | Door: F.P. Slewe

Op 6 april 2016 is de Wet van 29 maart 2016 tot onder meer wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de strafbaarstelling van acquisitiefraude in het Staatsblad verschenen (Staatsblad 2016,133).

Lees verder…