Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Blog - Deel 4

30

dec
2015

In Strafzaken

Door: F.P. Slewe

De Wet van 25 november 2015 tot langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking (Staatsblad 2015, 460)

On 30, dec 2015 | In Strafzaken | Door: F.P. Slewe

De Wet van 25 november 2015 tot langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking is onlangs in het Staatsblad verschenen (Staatsblad 2015, 460). Het streven is om de wet op 1 juli 2016 in werking te laten treden. In deze wet wordt onder meer de gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel geïntroduceerd.

Read more…

27

dec
2015

In Strafzaken

Door: F.P. Slewe

Wetsvoorstel Computercriminaliteit III

On 27, dec 2015 | In Strafzaken | Door: F.P. Slewe

Op 22 december 2015 is het wetsvoorstel Computercriminaliteit III bij de Tweede Kamer ingediend. Dit wetsvoorstel beoogt het juridische instrumentarium voor de opsporing en vervolging van computercriminaliteit te versterken.

Read more…

01

dec
2015

In Strafzaken

Door: F.P. Slewe

Antiterrorismewetgeving naar Tweede Kamer

On 01, dec 2015 | In Strafzaken | Door: F.P. Slewe

Het kabinet heeft op voorstel van de minister van Veiligheid en Justitie en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten vier wetsvoorstellen uit het actieprogramma “Integrale aanpak jihadisme” bij de Tweede Kamer in te dienen. Dit programma heeft tot doel het beschermen van de democratische rechtsstaat, bestrijden en verzwakken van de jihadistische beweging in Nederland, en het wegnemen van de voedingsbodem voor radicalisering. Dit programma bevat zowel preventieve als repressieve maatregelen. Voor de regering zijn beide van groot belang.

Read more…

12

sep
2015

In Actualiteiten
Juridisch advies

Door: C.J.J. Visser

Celtic fans travelling to Amsterdam should read this

On 12, sep 2015 | In Actualiteiten, Juridisch advies | Door: C.J.J. Visser

As Celtic will face Ajax in Amsterdam on 17 September 2015 in the group fase of the European League fans travelling to Amsterdam should know their rights in the Netherlands.

Read more…

02

apr
2015

In Actualiteiten

Door: K. Canatan

Vacature Receptioniste / Telefoniste (gesloten)

On 02, apr 2015 | In Actualiteiten | Door: K. Canatan

Dit is een oud bericht, de sollicitatietermijn is inmiddels verlopen.


Omschrijving

Voor ons advocatenkantoor in Amsterdam zijn wij op korte termijn op zoek naar een receptioniste / telefoniste voor 4 dagen in de week (mogelijk in aanvang flexibel tussen de 2 en 5 dagen). Er zijn mogelijkheden om te ontwikkelen tot secretaresse.

Read more…