Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Blog - Deel 2

24

apr
2019

In Strafzaken

Door: M. Berndsen

Ethisch hacken en het strafrecht

On 24, apr 2019 | In Strafzaken | Door: M. Berndsen

Bij hacken wordt vaak gedacht aan het binnendringen van systemen met kwade bedoelingen. Die vorm van hacken is zonder meer strafbaar. Daarnaast bestaat echter ook hacken met een nobele doelstelling, het zogenaamde ethisch hacken. Dit wordt ook wel white hat hacking genoemd, waar kwaadaardige hackers een black hat krijgen toebedeeld.

Ethische hackers vinden kwetsbaarheden in netwerken en systemen en onderscheiden zich door hiervan geen misbruik te maken, maar kwetsbaarheden direct te melden aan de beheerder van het systeem. Zo kan het lek worden gedicht en is het betreffende systeem beter beveiligd.

Bijvoorbeeld signaleren dat een database via een formulier op een website vatbaar is voor SQL-injecties kan vallen onder white hat hacking. Andere handelingen vallen buiten het bestek van ethisch hacken, zoals het uitvoeren een DDoS-aanval of het bruteforcen van een systeem om toegang te krijgen.

Lees verder…

10

mrt
2019

In Strafzaken

Door: F.P. Slewe

Wet Computercriminaliteit III

On 10, mrt 2019 | In Strafzaken | Door: F.P. Slewe

Op 1 maart 2019 is de wet Computercriminaliteit III in werking getreden. Deze wet beoogt het juridische instrumentarium voor de opsporing en vervolging van computercriminaliteit te versterken.

Lees verder…

03

dec
2018

In Actualiteiten

Door: K. Canatan

Afscheid Gabriel Meijers op 1 januari 2019

On 03, dec 2018 | In Actualiteiten | Door: K. Canatan

Op 1 januari 2019 neemt mr. Gabriel Meijers afscheid als advocaat en daarmee van Meijers Canatan Advocaten. Gabriel werd in 1986 beëdigd als advocaat. Na zijn stage bij Moszkowicz Advocaten te Maastricht, was hij van 1989 tot juni 2008 achtereenvolgens werkzaam bij Abma Van Eeuwijk en Abma Scheurs Advocaten Notarissen in Amsterdam. Sinds 1 juni 2008 was hij als partner verbonden aan het mede door hem opgerichte Meijers Canatan Advocaten in Amsterdam.
Lees verder…

06

okt
2018

In Strafzaken

Door: F.P. Slewe

Wet bronbescherming in strafzaken

On 06, okt 2018 | In Strafzaken | Door: F.P. Slewe

Op 1 oktober 2018 is de wet bronbescherming in strafzaken (Staatsblad 2018, 264) in werking getreden. Deze wet kent aan journalisten en publicisten een beperkt verschoningsrecht toe. Voorts verbindt de wet striktere regels aan het toepassen van dwangmiddelen tegen journalisten en publicisten in een strafrechtelijk onderzoek.
Lees verder…

17

dec
2017

In Strafzaken

Door: F.P. Slewe

De gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel

On 17, dec 2017 | In Strafzaken | Door: F.P. Slewe

Op 1 januari 2017 trad het eerste onderdeel van de Wet van 25 november 2015 tot langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking in werking (Staatsblad 2015, 460). Op 1 januari 2018 treedt het tweede onderdeel in werking. Het tweede onderdeel van de wet introduceert de zgn. maatregel gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende (GVM). De wet maakt het mogelijk dat zedendelinquenten, zware geweldsdelinquenten en voormalig terbeschikkinggestelden na hun terugkeer in de samenleving langer onder intensief toezicht komen te staan en dat hun resocialisatie aan voorwaarden is gebonden. Een bepaalde categorie delinquenten met een hoog risiconiveau op recidive zal hierdoor langdurig of zelfs levenslang onder toezicht kunnen blijven staan.

Lees verder…