Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Blog - Deel 5

04

feb
2015

In Actualiteiten
Juridisch advies
Strafzaken

Door: K. Canatan

Growshop strafbaar

On 04, feb 2015 | In Actualiteiten, Juridisch advies, Strafzaken | Door: K. Canatan

Per 1 maart 2015 treedt een wijziging van de Opiumwet in werking waardoor het in principe strafbaar wordt om een growshop te exploiteren. Er komt een nieuwe bepaling (art. 11a) die het faciliteren van illegale hennepteelt strafbaar maakt. Hieronder de tekst van het nieuwe wetsartikel:

 

Art. 11a Opiumwet
Hij die stoffen of voorwerpen bereidt, bewerkt, verwerkt, te koop
aanbiedt, verkoopt, aflevert, verstrekt, vervoert, vervaardigt of voor-
handen heeft dan wel vervoermiddelen, ruimten, gelden of andere
betaalmiddelen voorhanden heeft of gegevens voorhanden heeft,
waarvan hij weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat zij bestemd
zijn tot het plegen van een van de in artikel 11, derde en vijfde lid,
strafbaar gestelde feiten, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten
hoogste drie jaar of geldboete van de vijfde categorie.

Read more…

07

jan
2015

In Actualiteiten

Door: K. Canatan

Nieuwe partners bij Meijers Canatan Advocaten

On 07, jan 2015 | In Actualiteiten | Door: K. Canatan

Meijers Canatan Advocaten verwelkomt per 1 januari 2015 twee nieuwe partners, Clarice Stenger en Christian Visser. Beiden waren reeds enige jaren aan ons kantoor verbonden en de tijd was rijp voor een nieuwe stap. Voor hen, maar zeker ook voor de maatschap. Met een maatschap van 4 advocaten, 3 advocaten in loondienst (waarvan 1 RAIO) en 3 secretaresses heeft ons kantoor een solide basis in het strafrechtsbedrijf.

Strafrechtadvocaat-Stenger Strafrechtadvocaat-Visser

Read more…

29

sep
2014

In Actualiteiten

Door: K. Canatan

Advocaten(kantoor) gezocht

On 29, sep 2014 | In Actualiteiten | Door: K. Canatan

Meijers Canatan Advocaten heeft kantoorruimte beschikbaar voor één of twee (eventueel meer) advocaten om hun eigen praktijk te kunnen voeren.
Read more…

03

nov
2013

In Strafzaken

Door: F.P. Slewe

Recht op vertolking en vertaling in strafprocedures

On 03, nov 2013 | In Strafzaken | Door: F.P. Slewe

Op 1 oktober 2013 is in werking getreden de wet van 28 februari 2013 tot implementatie van richtlijn nr. 2010/64/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende het recht op vertolking en vertaling in strafprocedures (PbEU L 280) (Staatsblad 2013, 85).

De onderhavige richtlijn bevat minimumregels met betrekking tot vertolking en vertaling in strafprocedures.

Read more…

02

nov
2013

In Strafzaken

Door: F.P. Slewe

Toezichtmaatregelen als alternatief voor voorlopige hechtenis

On 02, nov 2013 | In Strafzaken | Door: F.P. Slewe

Op 1 november 2013 is in werking getreden de wet van 5 juni 2013 tot implementatie van het kaderbesluit 2009/829/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2009 inzake de toepassing, tussen de lidstaten van de Europese Unie, van het beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen inzake toezichtmaatregelen als alternatief voor voorlopige hechtenis (Staatsblad 2013, 250).

Read more…