Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Blog - Deel 7

03

dec
2012

In Actualiteiten
Commentaar
Rechtspraak

Door: K. Canatan

Afanasyev tegen Oekraïne

On 03, dec 2012 | In Actualiteiten, Commentaar, Rechtspraak | Door: K. Canatan

Na een reeks min of meer gelijkluidende oordelen van het EHRM over het recht op bijstand van een raadsman, is eindelijk weer eens sprake van een belangrijk arrest in het post-Salduz tijdperk, EHRM 15 november 2012, Afanasyev tegen Oekraïne.

Belangrijk voor de Nederlandse rechtspraktijk, omdat het EHRM het recht op bijstand door een raadsman ook voorafgaand aan de aanhouding van een verdachte erkent. Daarnaast oordeelt het EHRM dat over schending van art. 6 EVRM wegens het gebrek aan rechtsbijstand ook voor het eerst in cassatie mag worden geklaagd. De andersluidende rechtspraak van de Hoge Raad op beide punten lijkt geen lang leven meer beschoren.

Read more…

Tags |

03

nov
2012

In Strafzaken

Door: F.P. Slewe

De Wets in werking getreden

On 03, nov 2012 | In Strafzaken | Door: F.P. Slewe

Op 1 november 2012 is de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties (de “Wets”) in werking getreden. Read more…

31

okt
2012

In Commentaar

Door: C.J.J. Visser

509hh Sv van de Voetbalwet geen succes

On 31, okt 2012 | In Commentaar | Door: C.J.J. Visser

Sinds de invoering van de Voetbalwet kan de officier van justitie een gedragsaanwijzing opleggen. In dit artikel leg ik uit wat zo’n gedragsaanwijzing inhoudt en wat de bezwaren ertegen zijn.
Read more…

Tags | , , , , ,

02

okt
2012

In Strafzaken

Door: F.P. Slewe

Wet hervorming herziening ten voordele in werking getreden

On 02, okt 2012 | In Strafzaken | Door: F.P. Slewe

Per 1 oktober 2012 is de wet hervorming herziening ten voordele in werking getreden.

Read more…

02

sep
2012

In Commentaar

Door: G. Meijers

Het algemeen belang

On 02, sep 2012 | In Commentaar | Door: G. Meijers

Kort geleden las ik in een magazine voor juristen de stelling dat mijn  Amsterdamse confrère mr A. Moszkowicz niet integer zou zijn. Moszkowicz  zou, zo beweerde de hoofdredacteur van dat blad, ene van Kleef,  een loopje genomen hebben met de kernwaarden van de advocatuur door het aanspannen van een kansloos geding namens zijn client Wilders. Moszkowicz zou bovendien onvoldoende deskundig zijn op het gebied van staatsrecht om zo’n procedure te voeren, aldus nog de hoofdredacteur. Waaruit zou blijken dat Moszkowicz niet deskundig was wordt niet vermeld.

Read more…