Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Blog - Deel 8

10

aug
2012

In Veelgestelde vragen

Door: K. Canatan

Wat is een pro-forma zitting?

On 10, aug 2012 | In Veelgestelde vragen | Door: K. Canatan

Een verdachte die na zijn aanhouding in voorlopige hechtenis is gesteld komt in beginsel het recht toe dat zijn zaak uiterlijk binnen 90 dagen nadat de rechtbank zijn gevangenhouding heeft bevolen inhoudelijk wordt behandeld. Wanneer de zaak na het verstrijken van deze termijn nog niet klaar is om inhoudelijk te worden behandeld omdat nog onderzoek moet plaatsvinden, oordeelt de rechtbank (of in hoger beroep het gerechtshof) tijdens een pro forma- zitting over de noodzaak van het voortduren van de voorlopige hechtenis. Soms heeft een pro forma-zitting het karakter van een regiezitting. In dat geval wordt de zitting gebruikt om de verdediging en het openbaar ministerie de gelegenheid te geven om onderzoekswensen kenbaar te maken waarop de rechtbank dan een beslissing kan nemen.

10

aug
2012

In Veelgestelde vragen

Door: K. Canatan

Wat gebeurt er tijdens de zitting?

On 10, aug 2012 | In Veelgestelde vragen | Door: K. Canatan

Tijdens de inhoudelijke strafzitting wordt de zaak tegen een verdachte behandeld. Dit betekent dat de rechter met de verdachte het dossier doorneemt. De rechter houdt hem of haar voor welk belastend en welk ontlastend bewijs zich in het dossier bevindt en zal de verdachte daarover vragen stellen. De verdachte staat het vrij om daarop antwoord te geven of gebruikt te maken van zijn zwijgrecht. Een verdachte heeft het recht zich door een advocaat naar keuze te laten bijstaan.
Read more…

10

aug
2012

In Veelgestelde vragen

Door: K. Canatan

Welke straffen kan een rechter opleggen?

On 10, aug 2012 | In Veelgestelde vragen | Door: K. Canatan

De rechter heeft in geval van een veroordeling de volgende mogelijkheden:
– gevangenisstraf (of in geval van overtredingen: hechtenis)
– taakstraf; deze kan bestaan uit een werkstraf of een leerstraf
– geldboete
Read more…

10

aug
2012

In Veelgestelde vragen

Door: K. Canatan

Wat is een voorgeleiding bij de rechter-commissaris?

On 10, aug 2012 | In Veelgestelde vragen | Door: K. Canatan

Indien een verdachte in verzekering is gesteld door de officier van justitie en de officier van justitie na het verstrijken van de termijn van de inverzekeringstelling van oordeel is dat de verdachte nog langer moet worden vastgehouden dan zal hij de rechter-commissaris vragen een bevel tot bewaring af te geven.
Read more…

10

aug
2012

In Strafzaken

Door: K. Canatan

Art. 12 Sv procedure

On 10, aug 2012 | In Strafzaken | Door: K. Canatan

De art. 12 Sv. procedure is een beklagprocedure bij het Gerechtshof om alsnog vervolging af te dwingen van een verdachte. Sv. staat voor Wetboek van Strafvordering.

Read more…