Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Actualiteiten - Deel 2

04

feb
2015

In Actualiteiten
Juridisch advies
Strafzaken

Door: K. Canatan

Growshop strafbaar

On 04, feb 2015 | In Actualiteiten, Juridisch advies, Strafzaken | Door: K. Canatan

Per 1 maart 2015 treedt een wijziging van de Opiumwet in werking waardoor het in principe strafbaar wordt om een growshop te exploiteren. Er komt een nieuwe bepaling (art. 11a) die het faciliteren van illegale hennepteelt strafbaar maakt. Hieronder de tekst van het nieuwe wetsartikel:

 

Art. 11a Opiumwet
Hij die stoffen of voorwerpen bereidt, bewerkt, verwerkt, te koop
aanbiedt, verkoopt, aflevert, verstrekt, vervoert, vervaardigt of voor-
handen heeft dan wel vervoermiddelen, ruimten, gelden of andere
betaalmiddelen voorhanden heeft of gegevens voorhanden heeft,
waarvan hij weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat zij bestemd
zijn tot het plegen van een van de in artikel 11, derde en vijfde lid,
strafbaar gestelde feiten, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten
hoogste drie jaar of geldboete van de vijfde categorie.

Read more…

07

jan
2015

In Actualiteiten

Door: K. Canatan

Nieuwe partners bij Meijers Canatan Advocaten

On 07, jan 2015 | In Actualiteiten | Door: K. Canatan

Meijers Canatan Advocaten verwelkomt per 1 januari 2015 twee nieuwe partners, Clarice Stenger en Christian Visser. Beiden waren reeds enige jaren aan ons kantoor verbonden en de tijd was rijp voor een nieuwe stap. Voor hen, maar zeker ook voor de maatschap. Met een maatschap van 4 advocaten, 3 advocaten in loondienst (waarvan 1 RAIO) en 3 secretaresses heeft ons kantoor een solide basis in het strafrechtsbedrijf.

Strafrechtadvocaat-Stenger Strafrechtadvocaat-Visser

Read more…

29

sep
2014

In Actualiteiten

Door: K. Canatan

Advocaten(kantoor) gezocht

On 29, sep 2014 | In Actualiteiten | Door: K. Canatan

Meijers Canatan Advocaten heeft kantoorruimte beschikbaar voor één of twee (eventueel meer) advocaten om hun eigen praktijk te kunnen voeren.
Read more…

03

dec
2012

In Actualiteiten
Commentaar
Rechtspraak

Door: K. Canatan

Afanasyev tegen Oekraïne

On 03, dec 2012 | In Actualiteiten, Commentaar, Rechtspraak | Door: K. Canatan

Na een reeks min of meer gelijkluidende oordelen van het EHRM over het recht op bijstand van een raadsman, is eindelijk weer eens sprake van een belangrijk arrest in het post-Salduz tijdperk, EHRM 15 november 2012, Afanasyev tegen Oekraïne.

Belangrijk voor de Nederlandse rechtspraktijk, omdat het EHRM het recht op bijstand door een raadsman ook voorafgaand aan de aanhouding van een verdachte erkent. Daarnaast oordeelt het EHRM dat over schending van art. 6 EVRM wegens het gebrek aan rechtsbijstand ook voor het eerst in cassatie mag worden geklaagd. De andersluidende rechtspraak van de Hoge Raad op beide punten lijkt geen lang leven meer beschoren.

Read more…

Tags |