Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Verkrachting

Verkrachting is het  met geweld of op andere wijze dwingen van iemand tot het ondergaan van handelingen die (mede) bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam. Het gaat om ieder binnendringen van het lichaam met een seksuele strekking. Er moet sprake zijn van geweld of bedreiging met geweld, maar men kan ook denken aan psychische druk op het slachtoffer. Als u of iemand in uw omgeving verdacht wordt van verkrachting is het belangrijk om een deskundige advocaat in te schakelen. De advocaten van ons kantoor hebben veel ervaring met de behandeling van strafzaken, waaronder ook met zedenzaken. Neem contact met ons op voor bijstand en advies.

 

Verkrachting is strafbaar gesteld in art. 242 Wetboek van Strafrecht. De wettekst vindt u hieronder:

 

Artikel 242
Hij die door geweld of een andere feitelijkheid of bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid iemand dwingt tot het ondergaan van handelingen die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, wordt als schuldig aan verkrachting gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie.

 

Straf voor verkrachting

Veel mensen vragen zich af welke straf iemand kan verwachten voor verkrachting, maar die vraag is eigenlijk nooit zomaar te beantwoorden. Strafoplegging is maatwerk. De rechter kijkt in geval van een veroordeling naar allerlei factoren, zoals bijvoorbeeld de omstandigheden waaronder het feit begaan is, de persoon van de verdachte, het strafmaximum en uitspraken in vergelijkbare zaken. De advocaten van ons kantoor kunnen een reële inschatting maken van een mogelijke straf, ook al is het uiteindelijk aan de rechter om de beslissing te nemen.

 

Onze advocaten kunnen u in heel Nederland bijstaan. Wij procederen bij de Rechtbanken in Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Arnhem, Assen, Breda , Dordrecht, Den Haag, Groningen, Haarlem, 's-Hertogenbosch, Leeuwarden, Lelystad, Maastricht, Middelburg, Roermond, Rotterdam, Utrecht, Zutphen en Zwolle, de Gerechtshoven in Amsterdam, Arnhem, Den Haag, 's-Hertogenbosch en Leeuwarden en de Hoge Raad der Nederlanden in Den Haag.

 

Kies uw specialist:

Call Now Button