Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Drugssmokkel (invoer, uitvoer drugs)

Drugssmokkel is het binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen van harddrugs (lijst I drugs) softdrugs (lijst II drugs). Als u of iemand in uw omgeving verdacht wordt van drugssmokkel is het belangrijk om een deskundige advocaat in te schakelen. De advocaten van ons kantoor hebben veel ervaring met de behandeling van strafzaken, waaronder ook met drugssmokkel. Neem contact met ons op voor bijstand en advies.

 

Drugssmokkel is strafbaar gesteld in o.a.  de artt. 2 en 3 Opiumwet. De wettekst vindt u hieronder:

 

Artikel 2
Het is verboden een middel als bedoeld in de bij deze wet behorende lijst I dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen

 

Artikel 3
Het is verboden een middel als bedoeld in de bij deze wet behorende lijst II dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen

 

Straf voor drugssmokkel

Veel mensen vragen zich af welke straf iemand kan verwachten voor drugssmokkel, maar die vraag is eigenlijk nooit zomaar te beantwoorden. Strafoplegging is maatwerk. De rechter kijkt in geval van een veroordeling naar allerlei factoren, zoals bijvoorbeeld de omstandigheden waaronder het feit begaan is, de persoon van de verdachte, het strafmaximum en uitspraken in vergelijkbare zaken. De advocaten van ons kantoor kunnen een reële inschatting maken van een mogelijke straf, ook al is het uiteindelijk aan de rechter om de beslissing te nemen.

 

Onze advocaten kunnen u in heel Nederland bijstaan. Wij procederen bij de Rechtbanken in Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Arnhem, Assen, Breda , Dordrecht, Den Haag, Groningen, Haarlem, 's-Hertogenbosch, Leeuwarden, Lelystad, Maastricht, Middelburg, Roermond, Rotterdam, Utrecht, Zutphen en Zwolle, de Gerechtshoven in Amsterdam, Arnhem, Den Haag, 's-Hertogenbosch en Leeuwarden en de Hoge Raad der Nederlanden in Den Haag.

 

Kies uw specialist:

Call Now Button