Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Diefstal

Diefstal (stelen) is het het wegnemen van spullen van een ander zonder daar toestemming voor te hebben en met als doel het toe te eigenen. Als u of iemand in uw omgeving verdacht wordt van diefstal is het belangrijk om een deskundige advocaat in te schakelen. De advocaten van ons kantoor hebben veel ervaring met de behandeling van strafzaken, waaronder ook met diefstalzaken. Neem contact met ons op voor bijstand en advies.

 

Diefstal is strafbaar gesteld in art. 310 Wetboek van Strafrecht. De wettekst vindt u hieronder:

 

Artikel 310
Hij die enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort wegneemt, met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, wordt, als schuldig aan diefstal, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.

 

Straf voor diefstal

Veel mensen vragen zich af welke straf iemand kan verwachten voor diefstal, maar die vraag is eigenlijk nooit zomaar te beantwoorden. Strafoplegging is maatwerk. De rechter kijkt in geval van een veroordeling naar allerlei factoren, zoals bijvoorbeeld de omstandigheden waaronder het feit begaan is, de persoon van de verdachte, het strafmaximum en uitspraken in vergelijkbare zaken. De advocaten van ons kantoor kunnen een reële inschatting maken van een mogelijke straf, ook al is het uiteindelijk aan de rechter om de beslissing te nemen.

 

Onze advocaten kunnen u in heel Nederland bijstaan. Wij procederen bij de Rechtbanken in Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Arnhem, Assen, Breda , Dordrecht, Den Haag, Groningen, Haarlem, 's-Hertogenbosch, Leeuwarden, Lelystad, Maastricht, Middelburg, Roermond, Rotterdam, Utrecht, Zutphen en Zwolle, de Gerechtshoven in Amsterdam, Arnhem, Den Haag, 's-Hertogenbosch en Leeuwarden en de Hoge Raad der Nederlanden in Den Haag.

 

Kies uw specialist:

 

Call Now Button