Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Art. 6 WVW

Overtreding van artikel 6 WVW is het veroorzaken van een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval waardoor een ander wordt gedood of waardoor zwaar lichamelijk letsel wordt toegebracht. Het artikel richt zich tegen iedereen die aan het verkeer deelneemt, dus ook voetgangers of fietsers. Als u of iemand in uw omgeving verdacht wordt van overtreding van artikel 6 WVW is het belangrijk om een deskundige advocaat in te schakelen. De advocaten van ons kantoor hebben veel ervaring met de behandeling van strafzaken, waaronder ook met verkeerszaken. Neem contact met ons op voor bijstand en advies.

 

Het veroorzaken van een verkeersongeval is strafbaar gesteld in art. 6 Wegenverkeerswet. De wettekst vindt u hieronder:

 

Artikel 6
Het is een ieder die aan het verkeer deelneemt verboden zich zodanig te gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval plaatsvindt waardoor een ander wordt gedood of waardoor een ander zwaar lichamelijk letsel wordt toegebracht of zodanig lichamelijk letsel dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van de normale bezigheden ontstaat.

 

Straf voor het veroorzaken van een verkeersongeval

Veel mensen vragen zich af welke straf iemand kan verwachten voor het veroorzaken van een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval, maar die vraag is eigenlijk nooit zomaar te beantwoorden. Strafoplegging is maatwerk. De rechter kijkt in geval van een veroordeling naar allerlei factoren, zoals bijvoorbeeld de omstandigheden waaronder het feit begaan is, de persoon van de verdachte, het strafmaximum en uitspraken in vergelijkbare zaken. De advocaten van ons kantoor kunnen een reële inschatting maken van een mogelijke straf, ook al is het uiteindelijk aan de rechter om de beslissing te nemen.

 

Onze advocaten kunnen u in heel Nederland bijstaan. Wij procederen bij de Rechtbanken in Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Arnhem, Assen, Breda , Dordrecht, Den Haag, Groningen, Haarlem, 's-Hertogenbosch, Leeuwarden, Lelystad, Maastricht, Middelburg, Roermond, Rotterdam, Utrecht, Zutphen en Zwolle, de Gerechtshoven in Amsterdam, Arnhem, Den Haag, 's-Hertogenbosch en Leeuwarden en de Hoge Raad der Nederlanden in Den Haag.

 

Kies uw specialist:

 

Call Now Button