Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Verlaten plaats ongeval

Het is degene die bij een verkeersongeval is betrokken of door wiens gedraging een verkeersongeval is veroorzaakt, verboden de plaats van het ongeval te verlaten wanneer diegene weet of moet vermoeden dat er bij dat verkeersongeval iemand is gedood, iemand letsel heeft opgelopen of dat iemand in hulpeloze toestand wordt achtergelaten. Ook mag iemand de plaats van het verkeersongeval niet verlaten wanneer zijn identiteit niet bekend is geworden. Dat heeft natuurlijk te maken met de mogelijkheid om de veroorzaker van het ongeval aansprakelijk te stellen voor de schade. Als u of iemand in uw omgeving verdacht wordt van het verlaten van de plaats van een verkeersongeval is het belangrijk om een deskundige advocaat in te schakelen. De advocaten van ons kantoor hebben veel ervaring met de behandeling van strafzaken, waaronder ook met verkeerszaken. Neem contact met ons op voor bijstand en advies.

 

Het verlaten van de plaats van een verkeersongeval is strafbaar gesteld in art. 7 Wegenverkeerswet. De wettekst vindt u hieronder:

 

Artikel 7
1. Het is degene die bij een verkeersongeval is betrokken of door wiens gedraging een verkeersongeval is veroorzaakt, verboden de plaats van het ongeval te verlaten indien:
a. bij dat ongeval, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, een ander is gedood dan wel letsel of schade aan een ander is toegebracht;
b. daardoor, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, een ander aan wie bij dat ongeval letsel is toegebracht, in hulpeloze toestand wordt achtergelaten.
2. Het eerste lid, aanhef en onderdeel a, is niet van toepassing op degene die op de plaats  van het ongeval behoorlijk de gelegenheid heeft geboden tot vaststelling van zijn identiteit en, voor zover hij een motorrijtuig bestuurde, tevens van de identiteit van dat motorrijtuig.

 

Straf voor het verlaten van de plaats van een verkeersongeval

Veel mensen vragen zich af welke straf iemand kan verwachten voor het verlaten van de plaats van een verkeersongeval, maar die vraag is eigenlijk nooit zomaar te beantwoorden. Strafoplegging is maatwerk. De rechter kijkt in geval van een veroordeling naar allerlei factoren, zoals bijvoorbeeld de omstandigheden waaronder het feit begaan is, de persoon van de verdachte, het strafmaximum en uitspraken in vergelijkbare zaken. De advocaten van ons kantoor kunnen een reële inschatting maken van een mogelijke straf, ook al is het uiteindelijk aan de rechter om de beslissing te nemen.

 

Onze advocaten kunnen u in heel Nederland bijstaan. Wij procederen bij de Rechtbanken in Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Arnhem, Assen, Breda , Dordrecht, Den Haag, Groningen, Haarlem, 's-Hertogenbosch, Leeuwarden, Lelystad, Maastricht, Middelburg, Roermond, Rotterdam, Utrecht, Zutphen en Zwolle, de Gerechtshoven in Amsterdam, Arnhem, Den Haag, 's-Hertogenbosch en Leeuwarden en de Hoge Raad der Nederlanden in Den Haag.

 

Kies uw specialist:

 

Call Now Button