Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Terrorisme

Terrorisme is het met een terroristisch oogmerk plegen van een  misdrijf. Dat wil zeggen met de bedoeling om de bevolking van een land vrees aan te jagen, dan wel een overheid of internationale organisatie te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden. Ook als het misdrijf wordt ondernomen om de economische, politieke of sociale structuren van een land of internationale organisatie ernstig te ontwrichten of vernietigen is sprake van een terroristisch oogmerk. Als u of iemand in uw omgeving verdacht wordt van terrorisme is het belangrijk om een deskundige advocaat in te schakelen. De advocaten van ons kantoor hebben veel ervaring met de behandeling van strafzaken, waaronder ook met terrorismezaken. Neem contact met ons op voor bijstand en advies.

 

De kernbepalingen over terrorisme staan in de artt. 83 en 83a Wetboek van Strafrecht en in de Wet Terroristische Misdrijven. Deze laatste wet bepaalt dat de maximale gevangenisstraffen voor misdrijven zoals, doodslag, mishandeling, kaping of ontvoering met vijftig procent worden verhoogd als zij met een terroristisch oogmerk worden gepleegd.

 

Straf voor terrorisme

Veel mensen vragen zich af welke straf iemand kan verwachten voor terrorisme, maar die vraag is eigenlijk nooit zomaar te beantwoorden. Strafoplegging is maatwerk. De rechter kijkt in geval van een veroordeling naar allerlei factoren, zoals bijvoorbeeld de omstandigheden waaronder het feit begaan is, de persoon van de verdachte, het strafmaximum en uitspraken in vergelijkbare zaken. De advocaten van ons kantoor kunnen een reële inschatting maken van een mogelijke straf, ook al is het uiteindelijk aan de rechter om de beslissing te nemen.

 

Onze advocaten kunnen u in heel Nederland bijstaan. Wij procederen bij de Rechtbanken in Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Arnhem, Assen, Breda , Dordrecht, Den Haag, Groningen, Haarlem, 's-Hertogenbosch, Leeuwarden, Lelystad, Maastricht, Middelburg, Roermond, Rotterdam, Utrecht, Zutphen en Zwolle, de Gerechtshoven in Amsterdam, Arnhem, Den Haag, 's-Hertogenbosch en Leeuwarden en de Hoge Raad der Nederlanden in Den Haag.

 

Kies uw specialist:

 

Call Now Button