Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Veelgestelde vragen

10

aug
2012

In Veelgestelde vragen

Door - K. Canatan

Welke straffen kan een rechter opleggen?

On 10, aug 2012 | In Veelgestelde vragen | Door - K. Canatan

De rechter heeft in geval van een veroordeling de volgende mogelijkheden:
– gevangenisstraf (of in geval van overtredingen: hechtenis)
– taakstraf; deze kan bestaan uit een werkstraf of een leerstraf
– geldboete

Bij de laatste twee mogelijkheden bepaalt de rechter dat indien door verdachte geen gevolg wordt gegeven aan de opgelegde straf, vervangende hechtenis zal plaatsvinden. Voor alle mogelijke straffen geldt dat een rechter deze ook (geheel of gedeeltelijk) in voorwaardelijke zin kan opleggen. Dit betekent dat die straf alleen ten uitvoer zal worden gelegd wanneer een verdachte zich gedurende een proeftijd van doorgaans 2 jaar opnieuw schuldig maakt aan een strafbaar feit of zich niet aan een andere door de rechter gestelde voorwaarde heeft gehouden.

Naast de bovengenoemde straffen kan de rechter zogenaamde bijkomende straffen opleggen. Het betreft ontzetting van bepaalde rechten, verbeurdverklaring (van voorwerpen die in relatie staan tot het strafbare feit) en openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.