Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Veelgestelde vragen

10

aug
2012

In Veelgestelde vragen

Door - K. Canatan

Wat is een voorgeleiding bij de rechter-commissaris?

On 10, aug 2012 | In Veelgestelde vragen | Door - K. Canatan

Indien een verdachte in verzekering is gesteld door de officier van justitie en de officier van justitie na het verstrijken van de termijn van de inverzekeringstelling van oordeel is dat de verdachte nog langer moet worden vastgehouden dan zal hij de rechter-commissaris vragen een bevel tot bewaring af te geven.

De rechter-commissaris zal de verdachte daarop horen in het bijzijn van zijn advocaat en eventueel de officier van justitie. De rechter-commissaris toetst of sprake is van een verdenking waarvoor de bewaring is toegestaan, of er voldoende bewijs is aangedragen en of er ook redenen zijn om een verdachte in bewaring te stellen. Dat laatste is bijvoorbeeld het geval wanneer het gaat om een zeer ernstig misdrijf, wanneer er nog onderzoek door de politie moet worden verricht dat door de verdachte gefrustreerd zou kunnen worden of wanneer het risico bestaat dat de verdachte nogmaals een strafbaar feit zal begaan. Dit laatste kan onder andere worden afgeleid uit de justitiële documentatie (‘strafblad’) van een verdachte.

Wanneer de rechter-commissaris het verzoek van de officier van justitie toewijst dan geeft hij een bevel tot bewaring, waarmee de voorlopige hechtenis begint. De bewaring duurt maximaal 14 dagen. De verdachte wordt dan overgebracht naar een huis van bewaring. Al dan niet op verzoek van de verdachte kan de rechter-commissaris ook de bewaring bevelen en deze tegelijkertijd schorsen omdat de persoonlijke belangen van de verdachte ernstig in het gedrang komen wanneer die in bewaring zou worden gesteld. De verdachte zal zich dan aan door de rechter-commissaris te stellen voorwaarden moeten houden gedurende de schorsing, waaronder in ieder geval de voorwaarde dat hij zich gedurende de schorsing niet schuldig zal maken aan een strafbaar feit.