Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Juridisch advies

09

aug
2012

In Juridisch advies

Door - K. Canatan

Strafbeschikking Verzet

On 09, aug 2012 | In Juridisch advies | Door - K. Canatan

Heeft u een strafbeschikking ontvangen? Als u zich niet kunt vinden in de beslissing van de officier van justitie, dan kunt u in verzet tegen de strafbeschikking.

Verzet instellen kan op drie manieren:
1. Zelf verzet in persoon instellen bij het parket (openbaar ministerie). In de strafbeschikking staat waar dat kan.
2. Zelf verzet instellen door een brief te sturen naar het hierboven genoemde parket.
3. Een advocaat vragen om verzet voor u in te stellen. Onze advocaten helpen u graag, wij brengen geen kosten in rekening voor het instellen van verzet.

Betaal de strafbeschikking niet als u verzet wenst in te stellen, anders verspeelt u het recht op verzet.

Let wel op de termijn waarbinnen u verzet kunt instellen. Die is in principe twee weken, maar soms langer. Wacht dus niet te lang, omdat de strafbeschikking anders definitief wordt. Een definitieve strafbeschikking wordt beschouwd als een vaststelling van schuld. Dat kan belangrijke gevolgen hebben voor uw Verklaring omtrent het Gedrag. Wij kunnen u vertellen of de termijn om verzet in te stellen nog loopt. Gaat u er dus niet na twee weken van uit dat u te laat bent, het kan zijn dat u nog een verzetmogelijkheid heeft.

Verzet ingesteld. Wat nu?
Nadat u verzet heeft ingesteld, zal de officier van justitie moeten beslissen of u al dan niet gedagvaard wordt. Bij het instellen van het verzet kunt u bezwaren opgeven, maar dat hoeft niet. Als u dat wel heeft gedaan, kan dat aanleiding zijn om alsnog uw zaak te seponeren. In de praktijk moet u daar weinig van verwachten, meestal volgt gewoon een dagvaarding voor de Politierechter. Tijdens die zitting kunt u uw verdediging voeren.

Zelf uw verdediging voeren?
Wij adviseren u altijd om u te laten bijstaan door een advocaat. Als uw inkomen laag is, kan dat vaak (vrijwel) kosteloos. Het strafproces is complexe juridische materie, het is soms onverstandig om uw eigen verdediging te voeren. Het is niet zonder reden dat advocaten een afgeronde studie Nederlands recht, een Beroepsopleiding en gedurende hun loopbaan een Permanente Opleiding volgen om zich elk jaar te laten bijscholen. Op ons kantoor komt daar voor sommige advocaten ook nog een Specialisatieopleiding bij. Verdachten die wel zelf hun verdediging voeren en ontevreden zijn over de uitspraak kunnen zich ook nog in hoger beroep (als dat openstaat) laten bijstaan door een advocaat.