Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Seksueel misbruik

Seksueel misbruik omvat elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren, en/of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (bijvoorbeeld trainer-pupil, leraar-leerling, volwassene-kind). Denk aan gedwongen worden iemand seksueel te bevredigen, zich voor iemand moeten uitkleden, aangeraakt worden of in een lichaamsopening binnengedrongen worden. Een gerelateerde term is ontucht. Onder het begrip “ontuchtige handelingen” wordt verstaan handelingen met een seksuele strekking in strijd met de sociaal-ethische norm.  Als u of iemand in uw omgeving verdacht wordt van seksueel misbruik is het belangrijk om een deskundige advocaat in te schakelen. De advocaten van ons kantoor hebben veel ervaring met de behandeling van strafzaken, waaronder ook met zedenzaken. Neem contact met ons op voor bijstand en advies.

 

Seksueel misbruik is strafbaar gesteld in art. 244, 245, 247, 248a en 249 Wetboek van Strafrecht. In deze artikelen worden alle vormen van seksuele toenadering tot minderjarigen verboden.

 

Straf voor seksueel misbruik

Veel mensen vragen zich af welke straf iemand kan verwachten voor seksueel misbruik, maar die vraag is eigenlijk nooit zomaar te beantwoorden. Strafoplegging is maatwerk. De rechter kijkt in geval van een veroordeling naar allerlei factoren, zoals bijvoorbeeld de omstandigheden waaronder het feit begaan is, de persoon van de verdachte, het strafmaximum en uitspraken in vergelijkbare zaken. De advocaten van ons kantoor kunnen een reële inschatting maken van een mogelijke straf, ook al is het uiteindelijk aan de rechter om de beslissing te nemen.

 

Onze advocaten kunnen u in heel Nederland bijstaan. Wij procederen bij de Rechtbanken in Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Arnhem, Assen, Breda , Dordrecht, Den Haag, Groningen, Haarlem, 's-Hertogenbosch, Leeuwarden, Lelystad, Maastricht, Middelburg, Roermond, Rotterdam, Utrecht, Zutphen en Zwolle, de Gerechtshoven in Amsterdam, Arnhem, Den Haag, 's-Hertogenbosch en Leeuwarden en de Hoge Raad der Nederlanden in Den Haag.

 

Kies uw specialist:

Call Now Button