Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Straatroof

Onder straatroof wordt verstaan het plegen van diefstal op de openbare weg waarbij geweld wordt gebruikt als middel om de diefstal mogelijk te maken. Straatroof wordt in de wet diefstal met geweldpleging genoemd. Als u of iemand in uw omgeving verdacht wordt van het plegen van een straatroof is het belangrijk om een deskundige advocaat in te schakelen. De advocaten van ons kantoor hebben veel ervaring met de behandeling van strafzaken, waaronder ook met zaken betreffende diefstal met geweld. Neem contact met ons op voor bijstand en advies.

 

Het plegen van een straatroof is strafbaar gesteld in art. 312 Wetboek van Strafrecht. De wettekst vindt u hieronder:

 

Artikel 312
Met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt gestraft diefstal, voorafgegaan, vergezeld of gevolgd van geweld of bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden of gemakkelijk te maken, of om, bij betrapping op heter daad, aan zichzelf of andere deelnemers aan het misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren.
2. Gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt opgelegd:
1°. indien het feit wordt gepleegd hetzij gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd in een woning of op een besloten erf waarop een woning staat; hetzij op de openbare weg; hetzij in een spoortrein die in beweging is;
2°. indien het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen;
3°. indien de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van braak of inklimming, van valse sleutels, van een valse order of een vals kostuum;
4°. indien het feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft;
5°. indien het feit wordt gepleegd met het oogmerk om een terroristisch misdrijf voor te bereiden of gemakkelijk te maken.
3.Gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt opgelegd, indien het feit de dood ten gevolge heeft.

 

Straf voor het plegen van een straatroof

Veel mensen vragen zich af welke straf iemand kan verwachten voor het plegen van een straatroof, maar die vraag is eigenlijk nooit zomaar te beantwoorden. Strafoplegging is maatwerk. De rechter kijkt in geval van een veroordeling naar allerlei factoren, zoals bijvoorbeeld de omstandigheden waaronder het feit begaan is, de persoon van de verdachte, het strafmaximum en uitspraken in vergelijkbare zaken. De advocaten van ons kantoor kunnen een reële inschatting maken van een mogelijke straf, ook al is het uiteindelijk aan de rechter om de beslissing te nemen.

 

Onze advocaten kunnen u in heel Nederland bijstaan. Wij procederen bij de Rechtbanken in Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Arnhem, Assen, Breda , Dordrecht, Den Haag, Groningen, Haarlem, 's-Hertogenbosch, Leeuwarden, Lelystad, Maastricht, Middelburg, Roermond, Rotterdam, Utrecht, Zutphen en Zwolle, de Gerechtshoven in Amsterdam, Arnhem, Den Haag, 's-Hertogenbosch en Leeuwarden en de Hoge Raad der Nederlanden in Den Haag.

 

Kies uw specialist:

Call Now Button