Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Wapenbezit

Wapenbezit is het voorhanden hebben van een wapen of munitie. Het is verboden een wapen of munitie van de categorieën II en III voorhanden te hebben tenzij u daarvoor een vergunning heeft. Als u of iemand in uw omgeving verdacht wordt van verboden wapenbezit is het belangrijk om een deskundige advocaat in te schakelen. De advocaten van ons kantoor hebben veel ervaring met de behandeling van strafzaken, waaronder ook met zaken betreffende verboden wapenbezit. Neem contact met ons op voor bijstand en advies.

 

Verboden wapenbezit is strafbaar gesteld in de artt. 26 en 55 van de Wet Wapens en Munitie (WWM). De wettekst vindt u hieronder:

 

Het is verboden een wapen of munitie van de categorieën II en III voorhanden te hebben. Met gevangenisstraf van ten hoogste negen maanden of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft hij die handelt in strijd met art. 26, eerste lid.

 

Straf voor verboden wapenbezit

Veel mensen vragen zich af welke straf iemand kan verwachten voor verboden wapenbezit, maar die vraag is eigenlijk nooit zomaar te beantwoorden. Strafoplegging is maatwerk. De rechter kijkt in geval van een veroordeling naar allerlei factoren, zoals bijvoorbeeld de omstandigheden waaronder het feit begaan is, de persoon van de verdachte, het strafmaximum en uitspraken in vergelijkbare zaken. De advocaten van ons kantoor kunnen een reële inschatting maken van een mogelijke straf, ook al is het uiteindelijk aan de rechter om de beslissing te nemen.

 

Onze advocaten kunnen u in heel Nederland bijstaan. Wij procederen bij de Rechtbanken in Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Arnhem, Assen, Breda , Dordrecht , ‘s-Gravenhage , Groningen , Haarlem , ‘s-Hertogenbosch , Leeuwarden , Maastricht , Middelburg , Roermond , Rotterdam , Utrecht , Zutphen en Zwolle-Lelystad, de Gerechtshoven in Amsterdam, Arnhem, ‘s-Gravenhage, ‘s-Hertogenbosch en Leeuwarden en de Hoge Raad der Nederlanden in ‘s-Gravenhage.

 

Kies uw specialist:

  • Gabriel Meijers
Call Now Button