Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Stalking

Stalking is het opzettelijk lastigvallen van iemand waardoor een inbreuk wordt gemaakt op diens persoonlijke levenssfeer. Stalking wordt in de wet belaging genoemd. Als u of iemand in uw omgeving verdacht wordt van stalking is het belangrijk om een deskundige advocaat in te schakelen. De advocaten van ons kantoor hebben veel ervaring met de behandeling van strafzaken, waaronder ook met zaken betreffende stalking. Neem contact met ons op voor bijstand en advies.

 

Stalking is strafbaar gesteld in art. 285b Wetboek van Strafrecht. De wettekst vindt u hieronder:

 

Artikel 285b
Hij, die wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk maakt op eens anders persoonlijke levenssfeer met het oogmerk die ander te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden dan wel vrees aan te jagen wordt, als schuldig aan belaging, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of een geldboete van de vierde categorie.

 

Straf voor stalking

Veel mensen vragen zich af welke straf iemand kan verwachten voor stalking, maar die vraag is eigenlijk nooit zomaar te beantwoorden. Strafoplegging is maatwerk. De rechter kijkt in geval van een veroordeling naar allerlei factoren, zoals bijvoorbeeld de omstandigheden waaronder het feit begaan is, de persoon van de verdachte, het strafmaximum en uitspraken in vergelijkbare zaken. De advocaten van ons kantoor kunnen een reële inschatting maken van een mogelijke straf, ook al is het uiteindelijk aan de rechter om de beslissing te nemen.

 

Onze advocaten kunnen u in heel Nederland bijstaan. Wij procederen bij de Rechtbanken in Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Arnhem, Assen, Breda , Dordrecht , ‘s-Gravenhage , Groningen , Haarlem , ‘s-Hertogenbosch , Leeuwarden , Maastricht , Middelburg , Roermond , Rotterdam , Utrecht , Zutphen en Zwolle-Lelystad, de Gerechtshoven in Amsterdam, Arnhem, ‘s-Gravenhage, ‘s-Hertogenbosch en Leeuwarden en de Hoge Raad der Nederlanden in ‘s-Gravenhage.

 

Kies uw specialist:

  • Gabriel Meijers
Call Now Button