Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Blog

06

okt
2018

In Strafzaken

By F.P. Slewe

Wet bronbescherming in strafzaken

On 06, okt 2018 | In Strafzaken | By F.P. Slewe

Op 1 oktober 2018 is de wet bronbescherming in strafzaken (Staatsblad 2018, 264) in werking getreden. Deze wet kent aan journalisten en publicisten een beperkt verschoningsrecht toe. Voorts verbindt de wet striktere regels aan het toepassen van dwangmiddelen tegen journalisten en publicisten in een strafrechtelijk onderzoek.
Read more…

17

dec
2017

In Strafzaken

By F.P. Slewe

De gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel

On 17, dec 2017 | In Strafzaken | By F.P. Slewe

Op 1 januari 2017 trad het eerste onderdeel van de Wet van 25 november 2015 tot langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking in werking (Staatsblad 2015, 460). Op 1 januari 2018 treedt het tweede onderdeel in werking. Het tweede onderdeel van de wet introduceert de zgn. maatregel gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende (GVM). De wet maakt het mogelijk dat zedendelinquenten, zware geweldsdelinquenten en voormalig terbeschikkinggestelden na hun terugkeer in de samenleving langer onder intensief toezicht komen te staan en dat hun resocialisatie aan voorwaarden is gebonden. Een bepaalde categorie delinquenten met een hoog risiconiveau op recidive zal hierdoor langdurig of zelfs levenslang onder toezicht kunnen blijven staan.

Read more…

16

nov
2017

In Actualiteiten

By Tom Gijsberts

RSJ: gedetineerde weg uit terroristenafdeling Vught vanwege bedreigingen.

On 16, nov 2017 | In Actualiteiten | By Tom Gijsberts

De beroepscommissie van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) oordeelde deze week dat een gedetineerde van de terroristenafdeling in Vught mag verlaten omdat zijn veiligheid daar onvoldoende is gewaarborgd.
Read more…

04

dec
2016

In Strafzaken

By F.P. Slewe

Wet digitale processtukken Strafvordering (Stbl. 2016, 90)

On 04, dec 2016 | In Strafzaken | By F.P. Slewe

Op 1 december 2016 is de Wet digitale processtukken Strafvordering (Stb. 2016, 90) in werking getreden.

Deze nieuwe wet maakt het mogelijk het gebruik van digitale processtukken te faciliteren en te kanaliseren. Het bevat daartoe een drietal regelingen:

  1. een regeling voor de integriteit van processtukken in elektronische vorm;
  2. een regeling voor het elektronisch ondertekenen van processtukken;
  3. een regeling voor het langs elektronische weg doen van aangifte, indienen van verzoeken, schrifturen, klaagschriften, instellen van rechtsmiddelen en kennisneming van processtukken.

Read more…

07

okt
2016

In Actualiteiten

By Tom Gijsberts

Tourists visiting Amsterdam Dance Event should read this

On 07, okt 2016 | In Actualiteiten | By Tom Gijsberts

As the 2016 edition of Amsterdam Dance Event (ADE) will take place from October 19th-23rd, tourists visiting this event should know that the Dutch authorities regularly visit partygoers to see whether they possess drugs. Last year, 262 persons have been arrested on drug-related charges around ADE. Therefore, it is important to know what is and what isn’t allowed in the Netherlands.

Read more…